Manínska tiesňava

Ing. Roman Horeckýjún 21, 20205 min čítania

V dávnej minulosti sa na miestach terajšej Manínskej tiesňavy rozprestieralo druhohorné more, ktoré bolo súčasťou veľkej geosynklinály Tethys. Život v mori bol veľmi rozmanitý, plný lastúrnikov, ulitníkov a hlavonožcov, ktorých…

Ondrej Štrbák

Ing. Roman Horeckýjún 11, 20205 min čítania

Ondrej Štrbák sa narodil 24. marca 1923 v Považskej Bystrici Jánovi a Anne Štrbákovej, ktorí bývali v dome na ulici Prúdy. Bol najmladším z ôsmych súrodencov. Vyrastal v katolíckej rodine, ktorá vychovávala svoje deti tak,…

100 rokov futbalu v meste

Ing. Roman Horeckýjún 7, 20208 min čítania

História futbalu v našom meste sa začala písať v lete roku 1920 vo Vŕbí, kedy sa partia nadšencov rozhodla skúsiť vtedy pre nich novú hru – futbal. Prvá lopta sa do Považskej…

Športový areál

Ing. Roman Horeckýmáj 22, 20205 min čítania

Starý športový štadión bol postavený v druhej polovici 30. rokov a cez 2. svetovú vojnu. Časom sa však už nemal kde rozširovať, preto bol 7. novembra 1958 položený základný kameň…

Považskobystričan, ktorý prežil Osvienčim

Ing. Roman Horeckýmáj 21, 20209 min čítania

Pavol Vitek (Waldapfel) sa narodil 1. júna 1920 v Považskej Bystrici manželom Emanuelovi a Regine Waldapfelovcom. Počas vojny sa Hlinkova garda postarala o ich vyvezenie, tak ako aj o vyvezenie…

Sakrálne pamiatky Považskej Bystrice

Ing. Roman Horeckýmáj 9, 20208 min čítania

Kresťanstvo malo v Považskej Bystrici široké zastúpenie medzi obyvateľmi, čo sa odrazilo aj na počte sakrálnych pamiatok v našom meste. Na mnohých miestach sa stavali kríže, menšie či väčšie kaplnky…

1. máj – Sviatok práce

Ing. Roman Horeckýmáj 1, 20204 min čítania

Častý názor prevládajúci medzi ľuďmi je, že okázalé prvomájové oslavy so sprievodmi, alegorickými vozmi, čestnými tribúnami a častokrát aj nútenou účasťou zaviedli o nás komunisti počas bývalého režimu. 1. máj…

Tancovačka s vodníkom

Ing. Roman Horeckýapr 29, 20204 min čítania

Hovorí sa, že na Váhu kedysi býval mlyn. Dal ho postaviť gróf Podmanický, čo býval na Považskom hrade. Hrad ma veľké, klenuté, obrovské okná. Pán gróf sa z nich rád…

Zo súdnych spisov

Ing. Roman Horeckýapr 6, 20206 min čítania

„V dnešnej dobe sú ľudia takí agresívni, nie ako prv, kedy si ešte vedeli pomáhať.“ – Aj takto často končia konštatovania ľudí, ktorí sa pozastavujú nad neprávosťami tohto, vraj moderného,…

Scroll to Top