Považskobystrické starinky č. 2

V tomto čísle nájdete články o: vysviacke Kostola Navštívenia Panny Márie a s tým spojenú návštevu Jozefa Tisa spolu s niekoľkými fotografiami, štvavej kampani proti českým spoluobčanom, prosbe prísneho potrestania Macha, Tisa a spol. po konci vojny, kríze...

Považskobystrické starinky č. 1

V tomto čísle nájdete články o: požiaroch v meste, povodniach, sokolských sletoch, čo o Považskej Bystrici písali celonárodné noviny, dobové reklamy, ... (Stiahnete kliknutím na obrázok.)