Športový areál

/

/

5
min. čítania
561 x prečítané

Starý športový štadión bol postavený v druhej polovici 30. rokov a cez 2. svetovú vojnu. Časom sa však už nemal kde rozširovať, preto bol 7. novembra 1958 položený základný kameň nového všešportového štadióna.

Koliečkom myši môžete mapu priblížiť. 

1. Futbalový štadión

Nový futbalový štadión sa začal stavať v roku 1959. Slávnostne bol pokrstený 3. júna 1963 zápasom s účastníkom I. anglickej ligy Ipswich Town. Naplno sa začal využívať v roku 1964, tribúna bola dokončená v roku 1968. V roku 1975 bola dokončená inštalácia sedadiel a dostavali sa aj sociálne zariadenia. Štadión mal celkovú kapacitu 20.000 návštevníkov, z toho 14.000 miest na sedenie a 6.000 na státie. 80 metrov dlhá krytá tribúna obsahovala 2.000 sedadiel. Pod tribúnou sa nachádzali prezliekárne, sociálne zariadenia, byt správcu, klubovne a bazén na regeneráciu o veľkosti 4 x 5 metrov.

Trávnatá plocha mala rozmery 105 x 75 metrov. Štadión mal inštalované aj umelé osvetlenie o intenzite 650 luxov na 36 metrov vysokých stožiaroch. Dokončené bolo v roku 1976.

Súčasťou futbalového štadióna bolo aj atletické stredisko so šesťmiestnou antukovou dráhou, sektormi na skoky do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok, sektor na vrhy guľou, diskom, hod kladivom a oštepom.

Atletický oddiel mal v objekte vlastné sociálne vybavenie. posilňovňu, ošetrovňu, klubovňu, obliekárne, sklad výstroja a ostatných potrieb.

2. Ostatné futbalové plochy

Pri futbalovom štadióne bolo od roku 1968 pomocné škvárové ihrisko s rozmermi 96 x 95 metrov.  Slúžilo hlavne na tréningy počas nepriaznivého počasia.

Za krytou plavárňou sa (8) bolo v roku 1984 postavené nové trávnaté futbalové ihrisko s rozmermi 95 x 60 metrov. Určené bolo predovšetkým na tréningy dorastencov a žiakov.

3. Hádzanárske ihriská

Pôvodne tu bola navrhnutá ľadová plocha, nakoniec tu však ležali dve hádzanárske ihriská s asfaltovým povrchom. Zápasy na hlavnom ihrisku mohlo sledovať 1.500 divákov, z toho 300 miest bolo na sedenie pod krytou tribúnou. Pod tou bola umiestnená aj striedačka pre hráčov a rozhlasová kabína. Sociálne zariadenia boli pod tribúnou futbalového štadióna.

4. Zimný štadión

Naopak tu mali pôvodne ležať hádzanárske ihriská. Nakoniec sa však umiestnenie prehodilo. Umelá ľadová plocha bola dokončená v roku 1975 a zastrešená v roku 1980. Štadión bol úplne dokončený v roku 1982 pri slávnostnom otvorení 57. ročníka Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže.

Rozmer ľadovej plochy bol 60 x 30 metrov. Kapacita štadióna bola 2.500 návštevníkov z toho 1.500 miest na sedenie.

5., 6., 7. Ihriská na basketbal, vybíjanú a tenis

Na mieste 5 sa malo nachádzať ihrisko na basketbal, na mieste 6 na vybíjanú. Nakoniec sa však realizovali iba ihriská na tenis (7). V tenisovom areáli sa nachádzalo 7 antukových dvorcov. Ústredný dvorec bol vybudovaný pred modernou tribúnou, na ktorej bolo pre návštevníkov 600 miest na sedenie a 200 na státie. Pod tribúnou sa nachádzali sociálne zariadenia, prezliekárne, posilňovňa, klubovňa, bufet a rozhlas.

Šatne boli dokončené v roku 1977, v roku 1978 sa areál oplotil a v roku 1980 sa dobudovali aj sociálne zariadenia.

8. Krytá plaváreň

Pôvodným zámerom bolo kúpalisko, to nakoniec ostalo na svojom pôvodnom mieste. Na tomto mieste bola vybudovaná v roku 1975 krytá plaváreň. Rozmer bazéna bol 25 x 15 metrov a hĺbka od 1,3 do 3 metrov. Obsah vody v bazéne bol 1080 m3, teplota vody 25°až 30°C. Priemerná denná návštevnosť bola 600 ľudí. Plavecké podujatia mohli ľudia sledovať z 200 sedadiel, umiestnených na tribúne. Súčasťou plavárne bola aj sauna a odpočívareň.

9. Džudistická a zápasnícka telocvičňa

Mala ležať na mieste vedľa terajšieho zimného štadióna, nakoniec sa však posunula bližšie ku krytej plavárni. Výstavba bola ukončená v roku 1984. Úžitková plocha bola 46 x 19 metrov a prispôsobená bola požiadavkám týchto dvoch športov. Počas tréningu mohlo naraz trénovať až 8 dvojíc. Hala bola vybavená sociálnym zariadením, klubovňou, rozhlasovou aparatúrou a posilňovňou. Dopĺňala ju kancelária a sklad.

Ostatné objekty

V severnej časti areálu bolo umiestnené regeneračné zariadenie. Do prevádzky bolo odovzdané v roku 1980. Vybavené bolo najmodernejším zariadením, ako sú škótske spŕch, uhličité a perličkové kúpele, podvodné masáže, vírivky, inhalačné aparatúry, horské slnká, solux a rôzne masážne zariadenia. Stredisko bolo doplnené aj o ošetrovňu vybavenú na menšie lekárske zásahy.

Pri vstupe na štadión bola v roku 1967 postavená administračná budova TJ. Na prízemí bol sekretariát futbalového a hádzanárskeho oddielu a klubovňa šachového oddielu. Na prvom poschodí bola moderná reštaurácia Spartak-klub.

Administratívna budova bola prechodom spojená so Športhotelom, ktorý bol dokončený v roku 1976 pre športovcov, ktorí navštívia Považskú Bystricu. Mal 16 izieb a 4 apartmány s celkovou kapacitou 40 osôb. V hoteli bola aj pošta, zmenáreň a predaj suvenírov.

Mimo areál

Mimo areálu bola vybudovaná Telocvičňa T-18 (dnes tam stojí Kaufland). Do prevádzky bola daná v roku 1980. Úžitková plocha bola 33 x 18 metrov. Určená bola predovšetkým pre volejbalový a basketbalový oddiel.

Letné kúpalisko patrí medzi najstaršie telovýchovné zariadenia. Vybudované bolo už v roku 1948 a slúži až dodnes.

Scroll to Top