Jurkovičov dom v Považskej Bystrici

/

/

6
min. čítania
658 x prečítané

Kde stojí Jurkovičov dom? Záhada ohľadom domu od jedného z najslávnejších slovenských architektov trápi už nejaký ten čas nejedného Považskobystričana zaujímajúceho sa o architektúru, či históriu mesta. Je to dom bývalej policajnej stanice, ktorá stála na mieste dnešného kruhového objazdu pod diaľničným mostom, alebo sa nachádza v Kolónii?

Kto bol Dušan Jurkovič

Dušan Samuel Jurkovič patrí medzi najznámejších slovenských architektov. Narodil sa v Turej Lúke v roku 1868 v rodine notára. Chodil do škôl v Šamoríne, Šoproni, neskôr vo Viedni a potom ako architekt praxoval u Blažeja Bullu v Martine a  Michala Urbánka vo Vsetíne. Medzi jeho najznámejšie diela patria pustovne na vrchu Radhošť, kúpeľné domy v Luhačoviciach, robotnícke domy „Dynamitka“ v Bratislave, stanica lanovej dráhy na Lomnickom štíte, ale hlavne Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Od roku 1964 udeľuje Spolok architektov Slovenska cenu Dušana Jurkoviča v oblasti architektúry a urbanizmu.

Jurkovičov dom v Považskej Bystrici

Keď sa človek pozrie do jeho diela tak skutočne nájde projekt s názvom „Pavlačový bytový dom, Považská Bystrica“, ale detaily, o ktorý dom išlo a čo sa s ním stalo sa už nedozvie. Znalci miestnej histórie hľadali medzi starými fotografiami pavlačové domy, ale nenašli nič čo by sa podobalo na „Jurkoviča“. Nevyšiel ani tajný tip, keď sa ukázalo, že mestský bytový dom, neskôr sídlo polície na Hviezdoslavovej  ulici nemal ani jedinú pavlač. Postavili ho v roku 1945 a asanoval sa počas výstavby diaľnice.

Jurkovičova stopa v Považskej Bystrici nás vedie do roku 1936, kedy 26. marca v Slovenskom denníku vyšiel malý inzerát s nasledujúcim textom: „150 nových domkov v Pov. Bystrici chce postaviť pre svojich zamestnancov tamojší priemyslový podnik, lebo bytová núdza v tomto mestečku je stále príliš veľká. Okrem toho chce  tento podnik postaviť aj dva veľké činžové domy v Púchove“

Dušan Samuel Jurkovič si tento inzerát vystrihol a nalepil do projektu, ktorý nakreslil pre naše mesto. Sprievodný text hovorí za všetko: „Horeuvedená správa pohnula ma k tomu, aby som sa znova zaoberal otázkou malých bytov. Stavanie malých rodinných domkov v blízkosti veľkých miest a veľkých priemyselných podnikov stáva sa v krátkej dobe nesnádzou, ktorou trpí napríklad Baťa v Zlíne, súc tiesnený koloniami domkov zo všetkých strán, kde by potreboval miesto pre provozné objekty. Z tohoto hľadiska pojal som riešenie bytovej otázky v Považskej Bystrici a ponúkol stavbu týchto bytov mestu Bratislave aj iným mestám a podnikom na Slovensku a na Morave.“

Dušan Jurkovič ďalej píše:

„V dobrej snahe prospieť sociálne najslabším zriaďovali sme v rokoch minulých malé byty, ktorých stavebný náklad presahoval vždy dané možnosti a únosnosť nie len stavebníka, ale aj nájomníka a v nemalej miere aj štátu, ktorý svojou podporou stavebné podnikanie umožňuje. Svojou prácou chcem sa priblížiť daným možnostiam bez nadsadzovania, jak v požiadavkách bytových potrieb, tak tiež v stavebných nákladoch. Pri malých bytoch je nutné uvažovať  v prvom rade o tom, či má byt pozostávať z viacerých menších miestností alebo z jednej pohodlnej svetlej miestnosti priestrannej.“

„Malé byty o viacerých, prirodzene malých miestnostiach majú tu nevýhodu, že sa nakoniec celá rodina uchýli do miestnosti jednej, obyčajnej kuchyne, čo je konečne diktované samými pomermi, má-li rodina menšie deti. Aby mi bolo rozumené, mienim v tomto prípade rodinu s najskromnejšími možnosťami zárobku, tedy asi najnižšiu kategóriu. Aj takáto rodina keď si pomôže k vyššiemu zárobku má možnosť vždy opustiť byt malý a opatriť si väčší, pohodlnejší.“

„Lacným spôsobom možno zriadiť malý byt len v spoločnom dome, kde všetky byty sú jednako veliké a úplne jednako zariadené. Vyzdvihujem následujúce, môjmu projektu vlastné samostatné hľadiska.“

  1. Zriadenie veľkej obývacej miestnosti s podporou stropu uprostred, ktorá umožňuje najľavnejšiu konštrukciu stropu vo výmere 36,00 m2
  2. Umiestnenie a vybavenie umyvárne jako eminentne hygienickej súčasti bytu a sdružovanie týchto v celkovej dispozíci rozvrhu vzhľadom na úspornosť v počte komínov a rúrovodov prítokových a odtokových a usporiadanie sporákov a s nimi spojeného ohrievania teplej vody.
  3. Zriadenie komory na šatstvo a predmety, ktoré do úpravnej obývacej izby nepatria a s ňou spojenej a predsa úplne izolovanej a vetranej spižiarne.

Popis navrhnutého bytu

Byt pozostával z obývacej kuchyne veľkej 6 x 6 metra, stropy mali výšku 2,8 metra. Stropnú konštrukciu  v strede miestnosti podopieral železobetónový stĺp, ktorý priestor rozdeľoval na 4 časti. Do bytu sa vchádzalo malou predsienkou, z ktorej sa dalo z jednej strany vôjsť do komory a na opačnej strane bol vchod do kúpelne. V kúpeľni bol splachovací záchod, umývadlo a v strede miestnosti nad hlavou sprchová hlavica. Podlaha v umyvárni bola vodotesná s odtokom v strede miestnosti. Sporák v hlavnej miestnosti slúžil na vykurovanie, varenie, ale aj na zohrievanie 100 l nádrže s teplou vodou. Dom bol projektovaný z betónu od suterénu až po podlahu prízemia. Na samotné hlavné múry chcel Jurkovič použiť tehly šírky 25 cm, na podlahu využil xylolit. V cene projektu bola kompletná elektroinštalácia, sanita, pece na kúrenie, ale aj zvinovacie záclony na oknách. Dom s 24 bytmi bol v projekte nacenený na 495 659 Kč, t.j. náklady na jeden byt predstavovali 20 652 Kč.

V tomto okamihu Jurkovičova stopa v Považskej Bystrici končí, je isté, že projekt zostal len na papieri a v našom meste sa už nerealizoval. Hľadali sme či „náš“ dom nestojí niekde na okolí. Vo Vsetíne mala závod zbrojovka Brno, ktorá stála za inzerátom, čo inšpiroval Jurkoviča. Doteraz tam stoja pavlačové domy, ale ani jeden sa nezhoduje s projektom nakresleným pre naše mesto. Dôvody si môžme už len domýšľať. Nestihol  sa postaviť v predvečer II. svetovej vojny, alebo sa nenašli financie? Ťažko povedať. Možno raz archívy odpovedajú aj na túto otázku!?

Zdroje:

1./ Bořutová D.: Dušan Samo Jurkovič, Osobnosť a dielo, Pallas, 1993
2./ Slovenský denník, ročník XIX, č. 72 zo dňa 26.3. 1936, dostupné online na: <http://digitalna.kniznica.info/s/Pdjpr6mN9z>
3./ Bořutová D.: Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Slovart, 2010, strany: 243-245
4./ Wikipedia, karta s názvom: Dušan Jurkovič, dostupné online na: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Dušan_Jurkovič>
5./ Slovenský národný archív: Pozostalosť Dušana Jurkoviča, Elaborát k návrhu štandardného domu s malými bytmi, 1936, IV-50/3

Návrat hore