Bonov dom

/

/

2
min. čítania
252 x prečítané

Dom dal postaviť Štefan Holienčík, notár bývajúci v Bratislave, pochádzajúci z Horného Vadičova a spoluvlastníčkou bola jeho sestra Žofia Šimíková, rod. Holienčíková. Je to 4-bytovka, ktorá bola v tom období postavená nadčasovo. V prenájme tam väčšinou bývali ľudia, ktorých domy sa asanovali. Takto sa tam v 60. rokoch dostala bývať aj rodina Bonová.

Koncom 60. rokov Štefan Holienčík a Žofia Šimíková bytovku predali. Spodok vlastnila rodina Bonová, teraz ich dcéra Mária Brosková a poschodie syn Žofie, Anton Šimík, ktorý to neskôr predal Svoradovcom.

Na prvej fotke je stará chalupa Žofie Šimíkovej, postavená v roku 1936-37. Dnes tam stojí zariadenie pre seniorov „Katka“. Pozemok sa tiahol od tohto domu až k Domanižanke. O jabloňový sad sa staral pán Kojiš. Pozemky pod dnešným Námorníkom a cestou neboli nikdy právne ani finančne vysporiadané.

Na fotke zľava je Štefan Holienčík, vedľa neho Anna Šimíková, Žofia Šimíková rodená Holienčíková, jej syn Anton Šimík s manželkou Martou, na konci dcéra Marta Krúpová, dole deti sprava Ivan Krupa, Tibor Krupa, Vlado Šimík, Jana Šimíková, Alena Šupolíková rod. Šimíková a Jano Kojiš – vnuk Márie, sestry Štefana a Žofie.

Na druhej fotke, nízka bytovka, ktorá stojí medzi výškovými panelákmi dodnes – Bonov dom.

Scroll to Top