Bufet, reštaurácia Čičmanec a Vedebka

/

/

2
min. čítania
364 x prečítané

Vedľa Obchodného domu Považan mal malý bufet, v ktorom predávala jedného času pani Stráňavská. Hneď vedľa bufetu stála, medzi Bystričanmi pomerne obľúbená, reštaurácia Čičmanec.

Foto 1 – Bufet, Foto 2 – Vľavo: Reštaurácia Čičmanec. Vpravo: Takzvaná Vedebka. Sídlila tam veľkonákupňa, z ktorej boli zásobované predajne potravín. Rolety na budove sa nikdy nevyťahovali. Rozvoz potravín sa robil zo zadu z dvora, kde boli sklady.

Foto z interiéru reštaurácie Čičmanec. Na fotkách môžete vidieť:

1./ Sprava: Oľga Koleková (Ďurďové), Augustín Haviar (Ďurďové), Margita Gajdošová, Helena Zaukolcová, Jozef Dubnička, Zdena Lecaková – vedúca (Udiča), Jožka Kresáňová (Zem. Závada, sedí), Milan Kompaník (Papradno), Helena Hanincová (Počarová), Emil Hija (Visolaje)
2./ Vstup do skladu
3./ Sprava: Anna Belásová, Mária Nadhajská (Praznov), Michal Uram, Olga Špitalna, Mária Tomanová (Praznov)
4./ Sprava: Katarína Kocianová, Irena Gardianová (Papradno), Milka, Pavol Politzer (Papradno), Irena Kardošová (Horný Lieskov), Johanna Pauerová
5./ Záhrada u Čičmanca na dvore. Johanna Pauerová, r. 1966-73
6./ Sprava: Olga Novosadová (Vrchteplá), Helena Rumanová (Horná Maríková), Johanna Pauerová
7./ Kuchár z Ďurďového Augustín Haviar, Johanna Pauerová, r. 1968-69
8./ Sprava: Štefan Ďuriš alias Krajíček (Pružina), Irena Gardoňová (Papradno), Johanna Pauerová, Jozef Jendraššák, r. 1967-73

Scroll to Top