Šibeničný vŕšok

/

/

2
min. čítania
558 x prečítané

15. novembra 1944 zaistila jednotka Pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy občana Papradna Benedikta Vachalíka, ktorý bol obvinený z napomáhania partizánom, viacerých lúpeží a dvoch vrážd a 18. novembra 1944 bol na rozkaz veliteľa nemeckej armády verejne obesený a jeho telo bolo ponechané na šibenici pre výstrahu 2 dni. Na tomto mieste bolo popraveného vidieť z celého mesta

Pár zaujímavostí: Občan Vachalík kolaboroval s Nemcami aj partizánmi, tak ako sa mu to práve hodilo, a aby z toho prosperoval. Nemcom však pretiekol pohár trpezlivosti. Ľudia sa na obeseného chodili dívať no fotiť ho bolo zakázané, preto je táto fotka celkom vzácna. Deti mali zakázané chodiť sa dívať na obeseného muža úplne. Pri porušení sa rozdávali dvojky zo správania. No a na záver, pri skladaní zo šibenice sa im mŕtve telo skotúľalo dolu kopcom.

Názov Šibeničný vŕšok však pochádza už z dávnejšia, ešte z 19. storočia a možno aj prv, kedy mala pánska stolica na odstrašenie na tomto vŕšku postavenú šibenicu. Z toho by sa mohlo zdať, že Považská Bystrica mala dakedy hrdelné právo, avšak právne dejiny obce a vôbec právne dejiny Krajinské to nijak nepotvrdzujú.

Oficiálne sa však táto oblasť nazýva Hradište. Pri stavbe diaľnice sa na tomto mieste naozaj podarilo archeológom nájsť pozostatky starovekého hradiska púchovskej kultúry. Podľa predbežných zistení išlo zrejme o hradisko zo staršej doby kamennej (paleolit). Teraz cez a ponad toto miesto prechádza diaľnica.

Na obrázkoch 3 až 6 je niečo z archeologického výskumu.

Zdroj: hradiska.sk, Kronika mesta Považská Bystrica

Návrat hore