Katolícka škola, ZŠ, ZUŠ

/

/

1
min. čítania
283 x prečítané

Pôvodne na tomto mieste stála katolícka škola, založená evanjelikmi v roku 1593. Neskôr bola násilne odobratá a daná do užívania rímskokatolíckej cirkvi. Krásna historická budova mala neskôr upravenú fasádu, ktorá pôsobila oveľa fádnejšie. Neskôr tu sídlila krátky čas aj umelecká škola.

Základná umelecká škola vznikla v školskom roku 1958/1959.
V týchto miestach si roku 1962 našla konečne priestory vo vlastnej budove po zrušenej ZŠ pri farskom kostole na Hlavnom námestí. Dovtedy sa iba sťahovala po rôznych objektoch.

Neskôr, po asanácii celého námestia a teda aj budovy ZUŠ sa na čas presťahovala do budovy SPŠ.
Múr vpravo na prvom obrázku je roh staršej kostolnej veže. Je to neuveriteľné, ale na obrázkoch sa nachádza rovnaký objekt.

Scroll to Top