Katolícka škola, ZŠ, ZUŠ

Pôvodne na tomto mieste stála katolícka škola, založená evanjelikmi v roku 1593. Neskôr bola násilne odobratá a daná do užívania rímskokatolíckej cirkvi. Krásna historická budova mala neskôr upravenú fasádu, ktorá pôsobila oveľa fádnejšie. Neskôr tu sídlila krátky čas aj umelecká škola.

Základná umelecká škola vznikla v školskom roku 1958/1959.
V týchto miestach si roku 1962 našla konečne priestory vo vlastnej budove po zrušenej ZŠ pri farskom kostole na Hlavnom námestí. Dovtedy sa iba sťahovala po rôznych objektoch.

Neskôr, po asanácii celého námestia a teda aj budovy ZUŠ sa na čas presťahovala do budovy SPŠ.
Múr vpravo na prvom obrázku je roh staršej kostolnej veže. Je to neuveriteľné, ale na obrázkoch sa nachádza rovnaký objekt.

Foto:
Foto 1 – Katolícka škola
Foto 2 a 3 – Prestavaná budova školy roku 1964. V tomto čase už tu sídlila umelecká škola.
Foto 4 – Fotka je z konca školského roka 1963-64 a je fotená pred vchodom ĽŠU. Riaditeľka bola p. Hegedušová a učiteľ hry na husle bol p. Borčický, ktorý všetkých chalanov volal Mirko.

 

podpor_nas_web