Košnárov dom

Miesto výškovej budovy stál Košnárov dom, zrejme najznámejšia stavba Bernolákovej ulice. Kedysi tak sídlila aj pošta, alebo jediná herňa v Považskej Bystrici a tesne pred búraním tam vraj boli byty a obchod s potravinami, ktorý patril pánovi Malobickému.

 

Historky:

 

„Košnárov dom, tú vežičku majú doposiaľ na svojom dome na Nábrežnej, kde sa presťahovali po asanácii.“ – Stanislav Rojko

„Majiteľom domu bol Ján Košnár. Ten, ako bývalý živnostník robil v tom čase šéfa zametačov ulíc. Bol to nižší, zavalitý, fúzatý chlapík. Chodil s brezovou metlou a strašne rád sa bavil s ľuďmi. Vždy mal dobrú náladu. Doba ho nezlomila,“ – Ambróz Gabčo

Zdroj foto: Otto GÁŤA, Milan BELÁS: Dejiny pošty v Považskej Bystrici

 

podpor_nas_web