ul. Podbrežná

Dnešná ulica Štúrova, kedysi Hlavná ulica a pred vojnou ešte ulica Podbrežná (Podbrežná preto, lebo Váh sa zvykol vyliať až po túto ulicu). Žila tu väčšina židovského obyvateľstva v meste až do vojny.

Počas vojny vyšiel príkaz, ktorý zakazoval židom bývať na uliciach pomenovaných po velikánoch a na hlavných uliciach mesta či námestiach. Jednou z tých ulíc, z ktorej boli vysťahovaní všetci židia, bola aj ulica Štúrova. Viedla od námestia po hlavnú križovatku.

 

 

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Hegyalja utca (Podhorská)PodbrežnáŠtúrovaŠtúrovaŠtúrovaŠtúrovaŠtúrova

podpor_nas_web