ul. Moyzesova

Ulica Moyzesova začínala na rohu námestia pri už teraz zbúranej budove okresného súdu a odbočovala pri cirkevnej škole na terajší zvyšok Moyzesovej ulice. V 19. storočí sa táto časť volala „Predmierska cesta“ a počas starej Bystrice (do 1939) jednoducho „Od súdu“.

Ulica dostala meno podľa slovenského národovca, biskupa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej – Štefana Moysesa (často písané ako Moyzesa, v matrike zapísaný ako Moyzsis).

pred 1900 1918-1939 1939-1945 1945-1968 1970 1985 1989
Predmierska cesta Od súdu Ul. Štefana
Moyzesa
Ul. Štefana
Moyzesa
Moyzesova Moyzesova Moyzesova

 

Na fotkách 1 až 3 je dom Novohradských na tejto ulici, na fotke 4 je dom počas asanácie.

podpor_nas_web