ul. Šandorovská

Redakcianov 5, 20171 min čítania

V týchto miestach išla cesta trošku inak. Na tomto mieste sa nachádzala ulica Šandorovská (Niekde písaná aj ako Šiandorovská). Bývali tam napríklad Simikovci, Rojkovci, Lovíškovi, Hudecovi, Zlatošovci a Sokoliovci. Strom…

ul. Vajanského

Redakcianov 5, 20171 min čítania

Po ľavom, vtedy ešte  neupravenom, brehu Domanižanky sa ťahala ulica Vajanského, takmer rovnobežne s ulicou Šiandorovskou. Viedla od Fischmanovho domu na Štúrovej ulici a končila sa spolu s ulicou Helenskou…

ul. Bernolákova

Redakcianov 5, 20171 min čítania

Rovnobežne s hlavnou ulicou sa ťahala ulica Bernolákova, ktorá sa ešte predtým volala Dlhá ulica. Premenovaná bola až za Slovenského štátu. Ťahala sa približne z miest, kde leží malý „kruháč“…

ul. Helenská

Redakcianov 5, 20171 min čítania

Šriegom od hlavnej križovatky, okolo pošty až k terajšej budove Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa tiahla ulica, ktorá sa volala Svätohelenská a neskôr už iba ul. Helenská. Na…

Fínska sauna

Redakcianov 5, 20171 min čítania

Pracujúcim Závodu Klementa Gottwalda v Považskej Bystrici, deväťnásobným držiteľom Červených zástav vlády a ministerstva, odovzdali v deň 40.výročia Veľkého októbra do užívania fínsku saunu. Toto významné sociálno-zdravotné zariadenie bude slúžiť pre…

Stará knižnica

Redakcianov 5, 20171 min čítania

Knižnica nestála vždy v budove, v ktorej by ste ju hľadali dnes. Tá stála tu na rohu Šiandorovskej a námestia. Neskôr sa z nej stala aj okresná knižnica, ktorá sa…

Spoločenský dom a Kino Budovateľ

Redakcianov 5, 20171 min čítania

Spoločenský dom, pred ktorým dominovala krásna fontána. Tá sa nachádzala na mieste dnešného parkoviska Brojo. V spoločenskom dome bolo možné aj ubytovanie. Vo svojej doba tam boli ubytované osobnosti ako…

Scroll to Top