ul. Helenská

Šriegom od hlavnej križovatky, okolo pošty až k terajšej budove Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa tiahla ulica, ktorá sa volala Svätohelenská a neskôr už iba ul. Helenská. Na jej konci, sa stretávala s ulicou Vajanského a s ulicou Bajzovou.

V 19. storočí sa táto ulica volala „Záhumenská ulica“ a ešte skôr aj „Kertalljai“. Na tejto ulici mala vyústenie ulica Bernolákova (niekde v mieste zelene pri hoteli Manín).

 

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Zahumenská
(Kertalljai utca)
SvätohelenskáSvätohelenskáHelenskáHelenská

Fotky:

ulh. 1 – ulica Helenská
ulh. 2 – ostrihaná alej na ul. Helenskej
ulh. 3 – ul. Helenská smer Lány
ulh. 4 – ul. Helenská a regulácia Domanižanky
ulh. 5 – pohľad z ul. Helenskej na hlavnú križovatku
ulh. 6 – budova tlačiarní na ul. Helenskej
ulh. 7 – katolícky sprievod idúci po ul. Helenskej
ulh. 8 – asanácia

podpor_nas_web