Fínska sauna

/

/

1
min. čítania
404 x prečítané

Pracujúcim Závodu Klementa Gottwalda v Považskej Bystrici, deväťnásobným držiteľom Červených zástav vlády a ministerstva, odovzdali v deň 40.výročia Veľkého októbra do užívania fínsku saunu. Toto významné sociálno-zdravotné zariadenie bude slúžiť pre posilňovanie zdravia strojárov a hutníkov. Výstavbu prvej fínskej sauny na Slovensku uskutočnili podľa projektu inž. Ladislava Kalasa nákladom štvrť milióna Kčs v rámci kolektívnej zmluvy.

Zamestnanci závodu odpracovali na stavbe 26 tisíc brigádnických hodín a dokončili ju šesť týždňov pred určeným termínom. V novom objekte sú umiestnené parný kúpeľ, telocvičňa, bazén, odpočiváreň a šatne.

Scroll to Top