ul. Bernolákova

/

/

1
min. čítania
220 x prečítané

Rovnobežne s hlavnou ulicou sa ťahala ulica Bernolákova, ktorá sa ešte predtým volala Dlhá ulica. Premenovaná bola až za Slovenského štátu. Ťahala sa približne z miest, kde leží malý „kruháč“ pred budovou ABŠO a ďalej išla okolo tejto budovy, obchodného domu Prior až sa napojila na ulicu Helenskú v miestach dnešného hotela Manín. V 19. storočí sa tomuto miestu hovorilo „Hosszie utca“.

pred 1900 1918-1939 1939-1945 1945-1968 1970 1985 1989
Hosszie utca Dlhá Ul. Antona
Bernoláka
Bernolákova Bernolákova

 

Scroll to Top