ul. Bernolákova

Rovnobežne s hlavnou ulicou sa ťahala ulica Bernolákova, ktorá sa ešte predtým volala Dlhá ulica. Premenovaná bola až za Slovenského štátu. Ťahala sa približne z miest, kde leží malý „kruháč“ pred budovou ABŠO a ďalej išla okolo tejto budovy, obchodného domu Prior až sa napojila na ulicu Helenskú v miestach dnešného hotela Manín. V 19. storočí sa tomuto miestu hovorilo „Hosszie utca“.

 

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Hosszie utcaDlháUl. Antona
Bernoláka
BernolákovaBernolákova

podpor_nas_web