ul. Vajanského

Po ľavom, vtedy ešte  neupravenom, brehu Domanižanky sa ťahala ulica Vajanského, takmer rovnobežne s ulicou Šiandorovskou. Viedla od Fischmanovho domu na Štúrovej ulici a končila sa spolu s ulicou Helenskou neďaleko bývalej výškovej budovy ZVL v centre mesta, podľa leteckých snímok niekde v miestach ako sa prechádza z námestia cez prechod pre chodcov do treťohorného parku.

Ešte pred vojnou sa táto ulica volala iba Rajecká, no neskúr bola premenovaná na Svätozára Hurbana Vajanského.

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Rajaci utcaRajecká cestaUl. Svätozára
Hurbana Vajanského
Ul. Svätozára
Hurbana Vajanského
Vajanského

podpor_nas_web