Bojové športy v Považskej Bystrici

/

/

5
min. čítania
1026 x prečítané

S výstavbou novej Zbrojovky v Považskej bystrici prišlo aj mnoho ľudí, ktorí boli zapojení do telovýchovného života v bratislavskej Patrónke.  Boli to predovšetkým oni, kto sa pričinil o zrod novej telovýchovnej jednoty v Považskej Bystrici. V prvom období bol aktívny najmä futbalový oddiel, neskôr však pribúdali aj iné športy. Veľké úspechy, o ktorých sa dnes už takmer vôbec nerozpráva zaznamenali bojové športy. Medzi tie najpopulárnejšie v našom meste patril box, zápasenie a džudo.

Box

Počiatky boxu v Považskej Bystrici siahajú do roku 1937, kedy pri TJ Sparta Považská Bystrica založili oddiel ťažkej atletiky, ktorý združoval gréckorímske zápasenie, vzpieranie a box. V auguste toho istého roku sa začalo s pravidelnými tréningami. Prvými aktívnymi boxermi boli Šuga, Buchta, Bosý, Kraml, Kovačík a Pauer. Prvé boxerské stretnutie prebehlo v Spoločenskom dome a považskobystrickí boxeri si rovno pripísali aj prvé víťazstvo v pomere 6:2 proti skúseným borcom z Jánošíka Trnava.

Považská Bystrica sa stala centrom boxu a v našom meste bola v roku 1939 založená Považská pästiarska župa, ktorá riadila činnosť oddielov na Považí. Na majstrovstvách Slovenska vo februári 1940 získali majstrovské tituly Pauer, Bezděk a Hřebíček. Považská Bystrica získala prvýkrát aj titul klubového majstra Slovenska.

V roku 1941 sa majstrami Slovenska stali Pauer, Siládi a Hřebíček. Tí reprezentovali Slovensko aj v stretnutí proti Taliansku a Maďarsku a v máji zdolali boxerov zo Záhrebu. Naši boxeri vybojovali titul majstra Slovenska aj v roku 1942 a 1944.

Po 2. svetovej vojne boli zaradení naši boxeri do celoštátnej ligy. V tomto období však už skončilo mnoho vynikajúcich mien, čo malo za následok iba ročné udržanie sa medzi elitou. Nasledoval pád do celoslovenskej a neskôr krajskej ligy. Až na rok 1961, kedy sa stal majstrom ČSSR v poloťažkej hmotnostnej kategórii Jaroslav Hřebíček ml. výkony našich boxerov stagnovali. Zlom prišiel až v roku 1970, kedy sa začalo s výchovou mládeže. Už v lete 1973 štartovali boxerskí reprezentanti na turnaji v Maďarsku. Spomedzi 90 boxerov sa prebojovali piati do finále, z toho Dudek a Kremeň stáli na najvyššom stupni víťazov.

V roku 1983 sa podarilo našim dorastencom vybojovať titul SSR a v decembri 1983 aj titul majstra ČSSR, ktorý tak išiel do Považskej Bystrice prvýkrát.

Zápasenie

Počiatky zápasenia siahajú taktiež do roku 1937. Aj napriek tomu, že nie sú písomne zaznamenané v zápisoch TJ, hovorí sa, že v rokoch 1939 až 1945 bolo na vysokej úrovni. 10. júna 1938 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo stretnutie rumunských zápasníkov v Katolíckom kultúrnom dome, kde sa hľadisko zaplnilo do posledného miesta.  V roku 1943 sa zápasenie v Považskej Bystrici dostalo na tretie miesto v rámci republiky. Neskôr však začala činnosť zápasníckeho oddielu ochabovať až do roku 1950, kedy sa na 10 rokov prerušila.

Činnosť oddielu vzkriesil až v roku 1960 Ing. Bedřich Oharek a Marcel Višňovský. Vyzdvihnúť treba najmä meno Bedřicha Oharka, ktorý aktívne zápasil, bol majstrom kraja (1960 – 1968), na majstrovstvách ČSSR dva razy získal 3. miesto, bol predsedom oddielu plynule 25 rokov a ako tréner vychoval majstrov Slovenska i ČSSR.

Medzi najvýznamnejších žiakov Bedřicha Oharka patril Vladimír Jurkovič, ktorý zápasil medzi rokmi 1960 – 1967. Bol niekoľkokrát majstrom kraja a v roku 1963 skončil na majstrovstvách ČSSR na 3. mieste. Ďalším z liahne bol Eduard Valent, žiak OU Považských strojární, ktorý bol ako dorastenec majstrom ČSSR a na turnaji v Prahe skončil na 2. mieste.

Medzi našich najtalentovanejších zápasníkov patril aj Miroslav Maixner, ktorý začínal v roku 1967 a už o rok vyhral turnaj Družba a stal sa majstrom ČSSR v kategórii staršieho dorastu. Niekoľkonásobný majster kraja sa stal v roku 1973 aj seniorským reprezentantom ČSSR.

Džudo

Tradícia džuda v Považskej Bystrici siaha do roku 1973. Prvým iniciátorom a propagátorom džuda v našom meste bol Ing. Jozef Zeman, ktorý ako aktívny pretekár patril medzi najlepších v Stredoslovenskom kraji. Prvú ukážku džuda predviedol v Považskej Bystrici  oddiel Slávie Žilina VŠD, vďaka ktorého trénerom mohol náš klub naberať prvé skúsenosti.

Prvý zápas absolvovali naši pretekári v septembri 1973 v Žiline. Priateľské stretnutie proti Slávii Žilina prehrali 0:5. Za 35 rokov vychoval džudistický klub viacero úspešných pretekárov a trénerov o čom svedčia aj výsledky:

  • Dušan Zigo 2. dan – viacnásobný majster SR, medajlista z majstrovstiev ČSSR, reprezentant ČSSR
  • Juraj Jakubík 2. dan – viacnásobný majster SR, reprezentant ČSSR, víťaz turnaja v Berlíne
  • Ladislav Urban 2. dan – majster SR, medailista z majstrovstiev ČSSR, 3 x víťaz MVC Jičína
  • Miroslav Štefina 2. dan – viacnásobný majster SR, víťaz viacerých Veľkých cien
  • Peter Pozník 2. dan – majster SR, víťaz viacerých Veľkých cien
  • Luboš Gašperec 2. dan, Milan Jakubík 1. dan, Patrik Minárik 2. dan, Slavomír Turčáni 2. dan a Milada Rothová 1. kyu – všetci majstri SR a medailisti z veľkých cien.

Zdroje:

1.) KRIŠTOFÍK, František. Od ŠK Munička po TJ ZVL Považská Bystrica. Bratislava: Šport, 1989. 323 s. :. ISBN 80-7096-064-7
2.) www.judopb.wbl.sk
3.) www.zapasnici.webnode.sk

Scroll to Top