Považskobystrické starinky č. 3

starinky

V tomto čísle nájdete články o:

  • Dome kultúry,
  • Štefánikových oslavách,
  • niečo o stavebnom ruchu v meste,
  • provokáciách Hlinkovej gardy českými spoluobčanmi,
  • povýšení Považskej Bystrice na mesto
  • dokončení všešportového štadióna v Považskej Bystrici,

(Stiahnete kliknutím na obrázok.)

Scroll to Top