Považskobystrické starinky č. 2

starinky

V tomto čísle nájdete články o:

  • vysviacke Kostola Navštívenia Panny Márie a s tým spojenú návštevu Jozefa Tisa spolu s niekoľkými fotografiami,
  • štvavej kampani proti českým spoluobčanom,
  • prosbe prísneho potrestania Macha, Tisa a spol. po konci vojny,
  • kríze bývania,
  • povýšení Považskej Bystrice na mesto,

(Stiahnete kliknutím na obrázok.)

Scroll to Top