Stará kotolňa

Stávala tu stará kotolňa. Neskôr musela ustúpiť novej výstavbe.

 

Z rozprávania ľudí:

 

„Postavená v roku 1935. „ Je to ako chrám, absolútny priestor“. Pre pamiatkový úrad nie je zatiaľ pamiatkou. Skladá sa sa z dvoch častí. Tepláreň a elektráreň. Budova obsahovala parnú turbínu, ktorá vyrábala teplo a elektrickú energiu. Elektráreň bola postavená ako druhá časť – prístavba. Sú v nej pozostatky trafákov, keramických poistiek. Trafáky, keramické poistky –druhá časť pristavená. Nachádzajú sa tu stále zaujímavé časti inventára (nástenky, kľúče, turbína…) V minulosti boli snahy budovu sanovať. Boli však odvolané, pretože sa pod ňou nachádzajú veľké rozvody ešte z čias Zbrojovky. Majitelia sa báli do toho zasiahnuť. Časť kde boli kotle je v horšom stave – padla strecha. Preto bola časť viac vystavená poveternostným podmienkam. (PM 2013 05 18)“

 

podpor_nas_web