Kaštieľ Burg

/

/

3
min. čítania
1393 x prečítané

Pomenovanie kaštieľa nie je oficiálne, vzniklo pravdepodobne na základe jeho neskoršej výstavby ako kaštieľa sv. Burga, prípadne to môže byť odvodené od nemeckého slova Burg, čo znamená hrad, keďže sa kaštieľ nachádza pod hradom. Bol dostavaný roku 1631 podľa kamennej dosky nad vstupom Šimonom Balassom a jeho manželkou Magdalénou. Pred koncom 17. storočia bola na nádvorí postavená fara a škola. V priebehu 18. storočia bol prestavaný a opatrený záhradným terasovitým schodišťom, prechodiacim do parku.

Architektúra a stavebné premeny

Kaštieľ Burg je renesančná dvjpodlažná bloková budova s dvoma nárožnými vežami. Hladká fasáda s renesančnými šambránami okien, nad renesančným vstupným portálom erb a letopočet 1631. V ohradnom múre kaštieľa kamenné nadpražie neskorogoticko-renesančného portála z konca 15. storočia, preneseného z hradu.

Na prízemí je veľká vstupná sieň, zaklenutá valenou klembou, z nej sú renesančnými portálmi prístupné jednotlivé miestnosti a nárožné veže. V reprezentačných sieňach sa kedysi nachádzali maľby.

Do roku 1919 bola jeho majiteľom rodina Popperová, ktorá sa ho snažila zrekonštruovať s úmyslom, že ho bude využívať ako lovecký zámok. Ešte v tomto období boli steny sál kaštieľa zdobené nástennými maľbami, latinskými a maďarskými nápismi a veršami. Jednu zo stien zdobila báseň, ktorá hovorila o tom, aká by mala byť dobrá žena. Pozostávala z dvoch statí a každá stať mala 18 veršov. Nástenné maľby boli ručne maľované v modrom odtieni na bledo žltom pozadí, so štylizovanými vetvami a listami viniča.

Obdobie vojny však neumožnilo opravy úplne dokončiť. Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie utiekli šľachtici do zahraničia a kaštieľ tak ostal bez majiteľa. Preto prešiel v roku 1919 do rúk štátu.

Necitlivá rekonštrukcia

V rokoch 1944-1945 bol kaštieľ ťažko poškodený, pričom zanikli jeho hospodárske budovy. V rokoch 1955-1956 prestavali poschodie a upravili fasádu. Budova bola adaptovaná na objekt civilnej obrany. Fasády i kamenné články okien boli prekryté cementovou omietkou, vymenený bol krov i krytina (šindeľ nahradil plech), pričom cibuľové strechy veží, ktoré boli výsledkom prestavby v 18.storočí, boli zmenené na kužeľové. Interiérové omietky boli osekané až na murivo a nanovo omietnuté. Stropy druhého podlažia boli podbité a omietnuté, osadené boli nové okenné a dverové výplne a nasadené mreže.

Momentálne je kaštieľ v súkromných rukách a v roku 2012 prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Zdroje:

1./ KRESÁNEK, Peter. Slovensko: ilustrovaná encyklopédia pamiatok, Simplicissimus 2009, ISBN 8096983903, 983 s.
2./ KOLEKTÍV AUTOROV. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody: Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok druhý K-P. Bratislava: Obzor 1968.
3./ Vasárnapi Ujság, 25. september 1910
4./ http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-povazske-podhradie
5./ https://www.povazske-podhradie.sk/kastiele-a-kostol/

Scroll to Top