Ul. Železničná

Táto ulica sa volala v období starej Bystrice Sokolská, pretože začínala pri Sokolovni. Neskôr, za Slovenského štátu, bola premenovaná na Rázusovu a po vojne dostala meno Stalingradská. Dnes nesie názov Železničná.

Táto ulica si ako jedna z mála zachovala svoj pôvodný ráz a bola zmenená iba minimálne. Často ju postihovali potopy, ktoré mal na svedomí Váh, ale aj riečka Mošteník, ktorá tiekla neďaleko.

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
SokolskáRázusovaStalingradskáŽelezničnáŽelezničnáŽelezničná

podpor_nas_web