Ul. Sasinkova

Za námestím bližšie k starému cintorínu bola ešte krátka ulica Sasinkova (pôvodne sa volala Zástrakovčie), zrušená pri asanácii starej časti mesta v sedemdesiatych rokoch.

 

pred 1900 1918-1939 1939-1945 1945-1968 1970 1985 1989
  Zástrakovčie Sasinkova Sasinkova Sasinkova

Foto 1 a 2 – domy na ulici

Foto 3 – Kopanie kanalizácie na ulici Sasinkovej

Foto 4 – Asanácia ulice a výstavba nových budov.

Foto 5 – Ul. Sasinkova cca r. 1966. Vpravo čiastočne dom p.Smatanu, ďaľší vľavo Bošány – Reško, Komada a vedľa Komadovcov stál Hlobíkov dom…

podpor_nas_web