ul. Šandorovská

V týchto miestach išla cesta trošku inak. Na tomto mieste sa nachádzala ulica Šandorovská (Niekde písaná aj ako Šiandorovská). Bývali tam napríklad Simikovci, Rojkovci, Lovíškovi, Hudecovi, Zlatošovci a Sokoliovci. Strom v pozadí na druhej fotke ešte stále rastie pri kine Mier.

Šiandorovská ulica bola jednou z najstarších ulíc Považskej Bystrice. Ležala na pravej strane rieky Domanižanka a išla rovnobežne s Vajanského ulicou.  Začínala od námestia rohovou reštauráciou a ťahala sa popri Domanižanke až niekde do priestorov vedľa dnešného parkoviska obchodného domu Kaufland.

Zaujímavosťou je, že asanácia tejto ulice v 80. rokoch 20. storočia (1976-77) sa uskutočnila formou cvičenia civilnej obrany. Všetci obyvatelia dostali náhradné bývanie. V 19. storočí sa tejto ulici hovorilo „Szandor utca“.

 

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Sándor utcaŠándorovskáŠiandorovskáŠiandorovskáŠiandorovská

Z rozprávania:

Obr. 3 – Je to začiatok Šiandorovskej od starého mlyna (od Lánskej), naľavo bývali Lórky tá drevená prístavba bola na koloch postavených v rieke a napravo cez cestu bývali Novohradskí. Strom rastie pri kine Mier ešte dodnes.

podpor_nas_web