Prúdy

Ulica, ktorá sa tiahla popred prvý hypermarket v Považskej Bystrici, Hypernovu, niesla názov „Prúdy“. V roku 1939 sa ulica premenovala na Bajzovu, no medzi rodákmi to aj tak naďalej boli Prúdy. Žili tu väčšinou rodiny remeselníkov. V 19. storočí sa táto ulica volala „Prudi utca“. Momentálne táto ulica nenesie žiadne meno.

 

 

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Prudi utcaPrúdyUl. Ignáca BajzuBajzovaBajzova

Na poslednom obrázku vidieť maľbu „Prúdov“ od považskobystrického rodáka Imricha Weinera Kráľa.

podpor_nas_web