Ulica Kmeťova začínala od ulice Štúrovej a tiahla sa smerom k Váhu až ku bývalému bitúnku. Ulica začínala dvojposchodovou budovou, v ktorej sídlila Kajabova lekáreň a dnes v nej môžeme nájsť hodinárstvo a na jej konci ležala „Bulharova záhrada“ so skleníkmi.

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
Cesta k bitúnkuKmeťovaKmeťovaKmeťovaKmeťovaKmeťova

podpor_nas_web