Ul. Slovenských partizánov

Ulica Slovenských partizánov menila svoj názov pomerne často. Táto ulica začínala na konci Vajanského a Helenskej niekde v miestach dnešného treťohorného parku a smerovala na Domanižu a Rajec. Aj preto istý čas niesla názov Rajecká cesta.

pred 19001918-19391939-19451945-1968197219851989
Prečínska cesta
(Precini ország utca)
PodskladieGramantíkovaRajecká cestaRajecká cesta
Partizánska ul.
zlúčené
Ul. Slovenských partizánovUl. Slovenských partizánov

Ulica slovenských partizánov v zime roku 1942. Osoby na fotke idú smerom na ulicu Helenskú.
Fotka je približne z miest oproti bývalej budove ZVL, kde sa dnes nachádza Treťohorný park.

Pre lepšiu orientáciu, fotka číslo 2:

Žltý bod – odkiaľ to je približne fotené
Červená oblasť – bývalá budova ZVL
Modré čiary – Dnešné cesty

podpor_nas_web