Elektro, Hostinec

Tu sa tiahla podlhovastá budova popri ceste, v ktorej na spodnom podlaží sídlila predajňa Elektra. V zadnej časti budovy presne nad podchodom bol Hostinec pod Mýtom. 

V prvých rokoch patril k najväčším hostincom. Prvým majiteľom bol Samuel Hann, neskôr si ho prenajímali viacerí ľudia, po väčšine židia. Podľa niektorých pamätníkov to bol v posledných rokoch svojej prevádzky riadny „pajzel“.

Taktiež tu sídlila jedného času aj pošta.

Zdroj:

foto 3 – Otto GÁŇA, Milan BELÁS: Dejiny pošty v Považskej Bystrici

foto 4 – Milan BELÁS: Židia v Považskej Bystrici  

 

podpor_nas_web