Bryndziareň

/

/

2
min. čítania
429 x prečítané

Dnes budova knižnice. Pôvodne to však bola rodinná vila rodiny Milchovcov s bryndziarňou, z ktorej okien ste mohli vidieť na synagógu. Tento rok (2017) má už 117 rokov. 9.10.1941 bola bryndziareň zlikvidovaná a v tom istom roku od 3.1.1941 prízemie vily obsadil Daňový úrad. Neskôr v 50-tych rokoch v budove vily sídlil Finančný úrad a v súčasnosti patrí vila Trenčianskemu samosprávnemu kraju Považská knižnica v Považskej Bystrici je v budove vily rodiny Milchovcov od roku 1977. Je jedinou Národnou nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou v meste Považská Bystrica z kategórie rodinné vily. Za NNKP bola vyhlásená 19. januára 2000.Použitá architektúra – secesia, ktorá je charakteristická pre koniec 19. storočia a začiatok 20. storočia, predovšetkým s využitím ornamentálnych prvkov. Návštevníci knižnice môžu vidieť prvky secesie napríklad na pôvodnom zábradlí, ktoré lemuje schody v budove na horné poschodie. Pôvodná je rovnako aj dlažba na chodbách v jednotlivých poschodiach, dverné výplne, tvar budovy a základná stavebná hmota. Budova Považskej knižnice v Považskej Bystrici je v súčasnosti dokladom historickej zástavby ulice a celého mesta Považská Bystrica okolo roku 1900 a reprezentuje miestnu architektúru zo začiatku 20. storočia. Ako jediný z rodiny Milchovcov vlastnil živnostenský list na výrobu bryndze Róbert Milch, živnosť mu bola vydaná v roku 1936. Bryndza bola veľmi chutná a vyvážala sa aj do zahraničia. Dala sa kúpiť dokonca aj vo Viedni.

Zdroj:

foto 4 – Etiketa bryndze – So zvolením – Milan BELÁS: Židia v Považskej Bystrici  

Scroll to Top