Stará židovská škola

/

/

1
min. čítania
327 x prečítané

Tu v Zákostolí na ulici Jána Hollého stávala stará židovská škola. Neskôr bola pre nezáujem a nízke počty žiakov zatvorená. Predstaviť si ju môžeme aj vďaka maľbe nášho rodáka I. W. Kráľa. V roku 1828 bolo 162 obyvateľov židovského vyznania a tí mali už svoju synagógu. V r.1919 bolo občanov židovského vyznania 337. Židovská náboženská obec odkúpila budovu za rímskokatolíckym kostolom a vybudovala v nej židovskú školu. Táto škola mala 96 žiakov a štyri triedy. V r.1938 bola zrušená pre malý počet žiakov.

Podla sčítania ľudí a domov z roku 1940 bolo v Považskej Bystrici 7768 osôb, z toho 252 židov.

Scroll to Top