Generálne riaditeľstvo ZVL

/

/

1
min. čítania
412 x prečítané

Roku 1965 bol založený koncern ZVL, ktorý vyrábal valivé ložiská. V centre mesta vyrástla jeho budova, ako generálne riaditeľstvo. V prízemí tejto budovy sa nachádzala reštaurácia Diamond. Konali sa tam aj rôzne oslavy a svadby. neskôr sa ZVL z Považskej Bystrice stiahlo a budova ostala napospas osudu.

Ďalší majitelia ju nijako nerekonštruovali a tá stále viac a viac chátrala. neskôr sa stala útočiskom bezdomovcov, feťákov a narkomanov. Tomu je koniec od roku 2016, kedy sa začalo pracovať na rekonštrukcii budovy.

Na obr. 1 je budova Generálneho riaditeľstva ZVL ešte počas prevádzky. Na obr. 3 je pôvodná budova Generálneho riaditeľstva ZVL. Dnes tam sídli Stredná zdravotnícka škola.

Zdroj:

1.) BÁRDY, Ján: 50 výročie vzniku VHJ ZVL – Závody na výrobu ložísk Považská Bystrica, 2015, s. 23. Dostupné na: https://www.pdf.umb.sk/~sligas/BARDY/ZVL/ZVL-Ján_Bárdy.pdf

Scroll to Top