Povesť z časov kráľa Mateja Spravedlivého

Hrad „Povážska Bystrica“, ináč „Bystrické Podhradie“ stojí v rumoch na ľavom brehu Váhu, na vysokej, strmej skale pohoria Javorníka, ponad Považským Podhradím, kaštieľom, ktorý volakedy Szapárymu prislúchal a teraz je majetkom baróna Poppera. — Roku 1458 kráľ Matej...

Povesť o Manínoch

Bolo to veľmi dávno, Vtedy ešte Veľký a Malý Manín tvorili jeden celok. Vtedy žil tu bohatý zeman, ktorý na rozdiel od svojich druhov bol veľmi dobrosrdečný a svojich poddaných netýral. Raz na poľovačke zablúdil a nijako sa nemohol vymotať zo začarovaného kruhu, do...

Pán Boh s nami a zlé preč

Len stará povesť, čo si medzi sebou potichúčky šepkajú Považskobystričania, pripomína, že okolo kostola bol kedysi cintorín. Uprostred cintorína stáli štyri kamenné kríže s menami - Anna Zunová, Cyril Zuna, Zuzana Zunová a Matúš Zuna. Každého, kto sa pri tých krížoch...

Pustovníci

Za dávnych čias žili aj v našich krajoch osamelí pustovníci. Svätí muži, ktorí svoj život venovali modlitbe, pôstu a meditácii. Najznámejšími sa stali svätí Andrej Svorad a Benedikt (Beňadik), ktorí pustovníčili na nitrianskom Zobore a na Skalke pri Trenčíne. O...

Prvý hrob na cintoríne pod Kalváriou

 "Milí moji veriaci,“ oslovil pán farár Martin svojich farníkov ku koncu omše.           „Ako všetci viete, tu pri kostole už nie je miesto na ďalšie hroby, preto sme s pánom richtárom rozhodli, že od budúceho týždňa začneme pochovávať svojich drahých...