ul. Fučíková

Ulica Športovcov, ktorá dostala názov zrejme preto, že je v blízkosti športového areálu, ktorý okrem štadiónov kedysi tvorilo aj prvé považské kúpalisko, či fínska sauna pre regeneráciu športovcov, niesla prv názov ulica Fučíková po českom hudobnom skladateľovi.

pred 19001918-19391939-19451945-1968197019851989
FučíkováFučíkováFučíkováUl. Športovcov

 

podpor_nas_web