Kalvária je situovaná na strmom kopci vo východnej časti mesta Považská Bystrica a východne od jeho hlavnej zástavby. Jej kompozíciu tvorilo charakteristických 12 malých murovaných zastavení, kamenné súsošie Kalvárie s trojicou ukrižovaných a smútiacimi postavami Panny Márie, Jána Evanjelistu a Márie Magdalény a vo vrchole malé jednolodie s polkruhovým uzáverom – Kaplnka sv. Márie Magdalény.

Krajinné prostredie kalvárie pôvodne dotváral len zatrávnený kopec a po stranách ju lemovali pásy vysokých stromov. Kalvária vznikala postupne, pričom v rámci prvej stavebnej etapy medzi rokmi 1805 – 1806 vznikla vrcholová kaplnka sv. Márie Magdalény v klasicistickom štýle a súsošie s ukrižovanými. Jednotlivé drobné kaplnky zastavení vznikali až v ďalšej etape medzi rokmi 1815 – 1882. Duchovným v meste bol v tom čase farár Jozef Bobossék (Bobošík).

7. novembra 1963 bola kaplnka zapísaná na ústredný zoznam kultúrnych pamiatok a dnes už je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka.

Areál kalvárie prešiel rekonštrukciou v 2. polovici 19. storočia, v roku 1937 a zatiaľ poslednýkrát v roku 2017.

 

 

 

podpor_nas_web