Hlinkova garda Považská Bystrica – 2. diel

V predošlom článku sme si spomenuli dobré aj zlé stránky Hlinkovej gardy. V tejto časti sa zameriame na najtemnejšiu stránku považskobystrickej HG, konkrétne Pohotovostné oddiely (POHG), ktoré patrili na Slovensku medzi tie najhorlivejšie a na účte majú aj...

Hlinkova garda Považská Bystrica – 1. diel

KRYCIE MENO SLIVKA Funkcie Hlinkovej gardy (HG) boli rôzne od zabezpečovania politických mítingov, brannej výchovy, cez propagandu, starosť o kultúru až po akési vojsko Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Samostatná myšlienka HG nebola až taká zlá...

Zaujímavosti z histórie mesta

História Považskej Bystrice má svoje začiatky už v 13. storočí. Prvá zmienka o obci je v listinách z roku 1209, kde sa uvádza názov Byzturche a neskôr v roku 1325 Bystyrche.Presný vznik mesta nie je možné zistiť, lebo väčšina listín bola zničená častými...

Kostol navštívenia Panny Márie

Pôvodný kostol bol postavený v neskorogotickom slohu koncom 14. stor. Z neho sa zachovalo len presbytérium a zadná časť s vežou. Bol zasvätený tajomstvu Návštevy Panny Márie. Stál uprostred bývalého cintorína. Po stavebných úpravách ho...