Kaplnka svätej Heleny

Začiatok stavebných prác kaplnky sv. Heleny sa datuje do roku 1728. Kaplnku dal ku cti k svätej Helene postaviť gróf Peter Szapáry mladší, vtedajší vlastník hradu a rokokového kaštieľa v Považskom Podhradí, na vŕšku zvanom Helena, presne oproti hradu vo...

Udalosti v Považskej tesne pred vznikom republiky – 100. výročie

Tento rok si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky, ktoré väčšina obyvateľov privítala, no nie všetko prebiehalo úplne hladko. Po rozpade Rakúsko-Uhorka došlo na viacerých miestach ku kolapsu verejného poriadku. Výnimkou nebola ani...

Bombardovanie Považskej Bystrice

V rozmedzí rokov 1939 a 1945 bol svet súčasťou druhej najväčšej katastrofy 20. storočia – II. svetovej vojny. Tá neobišla ani okres Považská Bystrica, ba ani mesto samotné. Strach obyvateľstva z útokov na mesto bol veľký aj vzhľadom k tomu, že počas vojny...

Hlinkova garda Považská Bystrica – 2. diel

V predošlom článku sme si spomenuli dobré aj zlé stránky Hlinkovej gardy. V tejto časti sa zameriame na najtemnejšiu stránku považskobystrickej HG, konkrétne Pohotovostné oddiely (POHG), ktoré patrili na Slovensku medzi tie najhorlivejšie a na účte majú aj...

Hlinkova garda Považská Bystrica – 1. diel

KRYCIE MENO SLIVKA Funkcie Hlinkovej gardy (HG) boli rôzne od zabezpečovania politických mítingov, brannej výchovy, cez propagandu, starosť o kultúru až po akési vojsko Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Samostatná myšlienka HG nebola až taká zlá...

Zaujímavosti z histórie mesta

História Považskej Bystrice má svoje začiatky už v 13. storočí. Prvá zmienka o obci je v listinách z roku 1209, kde sa uvádza názov Byzturche a neskôr v roku 1325 Bystyrche.Presný vznik mesta nie je možné zistiť, lebo väčšina listín bola zničená častými...

Kostol navštívenia Panny Márie

V spise Cleridiocesis Nitriensis sa udáva, že v obci sa nachádza fara a v rokoch 1332-1337 sa v registri vyberačov pápežských desiatkov píše, že farár z Považskej Bystrice zaplatil 17 grošov, čím sa predpokladá, že išlo o väčšiu faru, keďže sa zvyčajne...