Nemocnica

/

/

3
min. čítania
374 x prečítané

V roku 1870 bolo v Považskej Bystrici postavené zariadenie známe ako „špitál“. Bol to izolátor nákazlivo chorých, starobinec a chudobinec. So vznikom zbrojovky roku 1929 však začal narastať počet obyvateľov a Považská sa razom zmenila z malej obce na mesto veľkého významu pre obranu vlasti. Roku 1930 mala Považská 3262 obyvateľov a v roku 1938 už 6735. To si vyžadovalo väčšie nemocničné zariadenie na adekvátnej úrovni.

Hneď po skončení 2. svetovej vojny prijal štátny výbor uznesenie o výstavbe štátnej nemocnice. Začali sa postupne zoskupovať pozemky na Lánoch neďaleko sídliska Dedovec, ktorých celková hodnota bola vtedajších 2.140.000 korún československých. Základný kameň bol položený 9. mája 1952.

Projekt vypracovali inžinieri V. Kráľ a Z. Přáda a náklady na stavbu boli vyčíslené na 32.428.000 Kčs.

Počas budovania nemocnice malo mesto už 7.000 obyvateľov, a preto bolo potrebné riešiť zabezpečenie lepšej zdravotnej starostlivosti v Považskej. Preto roku 1948 začali práce na budove Materskej školy na Komenského ulici a v októbri 1948 sa otvárala provizórna nemocnica s oddelením so 40 lôžkami. V tom istom roku bol pristavaný ešte 32 lôžkový pavilón s interným oddelením v záhrade školy.

Roku 1952 pribudlo detské lôžkové oddelenie v súkromnom poschodovom dome na Komenského ulici č. 1 (šikmo oproti budove nemocnice) a malo 31 lôžok. Oddelenie slúžilo pre bývalý okres Považská Bystrica, Púchov a Bytča.

Oficiálne otvorenie novej nemocnice pripadlo na 9. mája 1957. Zo začiatku tam fungovala iba administratíva kvôli dokončovacím prácam, no na jeseň sa tam presunulo už aj lôžkové oddelenie.

Otvorením novej nemocnice  dosiahol OÚNZ 359 postelí, pričom v samotnej novej budove bolo 307 postelí, v priestoroch bývalého interného oddelenia, v areáli „Starej nemocnice“ 32 postelí novozriadeného TBC oddelenia  a v budove na Komenského ul. Č. 5 20 postelí novozriadeného kožného oddelenia

Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici sa stala jediným posteľovým zdravotníckym zariadením v okrese. Bolo ju treba prebudovať na typ okresnej nemocnice s poliklinikou, bolo treba zriadiť ďalšie nové poliklinické služby s celookresnou pôsobnosťou. Od toho času začínajú rôzne stavebné úpravy, prebudovanie vnútorných priestorov, rozširovanie paraklinických oddelení, prestavby a nadstavby. Od roku 1967 sa nádvorie nemocnice, časť záhrady, priestor pred poliklinikou i samotná poliklinika stali staveniskom.

Tak ako rástlo mesto a celý okres, rástli i nároky na rozsah a kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb a na nové priestory. V roku 1967 sa začala nadstavba garáží pre dočasné umiestnenie administratívy OÚNZ počas nadstavby bloku B o jedno poschodie. Pritom bolo súčasne vybudované aj sociálne zariadenie vodičov dopravnej záchrannej služby, nová vrátnica NsP a rozšírená autodielňa. Vo štvrtom štvrťroku toho istého roku začala vlastná nadstavba bloku B a vnútorná úprava priestorov bývalej administratívy OÚNZ, kde vzniklo 7 nových ambulancií obvodných lekárov a 3 ambulancie odborné. V samotnej poliklinike začala úprava priestorov pre rozšírenie odborných služieb. Celá prestavba a nadstavba bola ukončená v roku 1971. Konečne po 13 rokoch bolo možné umiestniť všetky obvodné i odborné ambulancie do priestorov novej nemocnice s poliklinikou.

Zdroj: regionalnedejiny.sk

Scroll to Top