Fischmannov dom

Tu stál prv, do ulice otočený, Fischmannov dom. Bola tu aj stará pošta, za ňou módny salón a krajčírstvo. To už bola Vajanského ulica, ktorá viedla približne po ľavom brehu (vtedy ešte nezregulovanej) Domanižanky až ku konskej krčme. 

 

podpor_nas_web